Organigrama

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

(Enumerarea are un caracter strict exemplificativ)

OADO are în prezent peste 3500 de membri, plus 1,2 milioane de voluntari din rândul Sindicatului Frăţia şi a Patronatului Român. Parti-ciparea la această organizaţie este voluntară şi înscrierea se realizează pe baza adeziunii personale, care este discutată şi aprobată în Consiliul Director al organizaţiei.

Primirea în rândul organizaţiei se face pe baza evaluării calităţilor psihosociale ale candidatului, avându-se în vedere ţinuta sa morală şi profesională, dorinţa de a acţiona pentru afirmarea şi apărarea drepturilor omului şi garanţiile că apartenenţa la organizaţie va duce la creşterea prestigiului activităţii în domeniu.

Pe profesii, din organizaţia noastră fac parte un număr de 359 de jurişti, judecători, avocaţi, procurori, 112 funcţionari superiori din administraţia de stat, 65 de ofiţeri din aparatul poliţienesc şi sistemul penitenciar, 130 medici, 413 oameni de afaceri şi alte profesii.

În structura organizaţiei noastre nu au fost şi nu vor fi primiţi membri ai organizaţiilor extremist-teroriste, indivizi cu concepţii totalitariste, şovine şi naţionaliste şi nici cei care, prin atitudinea şi concepţiile lor, contravin Cartei ONU.

Organizaţia are patru tipuri de membri:

 1. Membrii fondatori.
 2. Membrii cotizanţi.
 3. Membrii voluntari.
 4. Membrii onorifici.

Organizaţia este condusă operativ de Preşedintele fondator al acesteia şi de Consiliul director, format din trei membri.

Anual are loc Adunarea generală a organizaţiei, care analizează şi aprobă raportul de activitate al Consiliului director pe anul care s-a încheiat, precum şi planul de acţiune pentru anul următor, bugetul de venituri şi cheltuieli.

Adunarea generală alege organele de conducere operativă.

PERSONALUL ORGANIZAŢIEI

Organizaţia are un aparat tehnic format din 25 de angajaţi permanenţi.

Structura aparatului pe funcţii este următoarea:

 1. Director general
 2. Director administrative
 3. Birou contabilitate
 4. Referenţi
 5. Consilieri juridici
 6. Asistenţi sociali
 7. Comisari de teren,secretariat

STATUL DE FUNCŢIUNI OADO

 1. Preşedinte fondator
 2. Secretar general
 3. Director administrativ
 4. Director general
 5. Înalt comisar
 6. Comisar şef
 7. Comisar
 8. Consilier
 9. Consilier juridic şef
 10. Consilier juridic
 11. Inspector şef
 12. Inspector
 13. Referent
 14. Secretar

Se mai pot acorda titluri onorifice de preşedinte, secretar general şi membri onorifici, persoanelor publice cu notorietate din societatea civilă.