Obiective

SCOP ȘI OBIECTIVE

Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului este o organizaţie neguvernamentală, nelucrativă, independentă politic, fără niciun fel de afiliaţie la partidele politice, organele puterii, grupări religioase, etnice sau de orice altă natură.

Scopul activităţii îl constituie organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pentru cunoaşterea şi afirmarea drepturilor omului în România, precum şi acordarea sprijinului moral şi material persoanelor sau grupurilor în realizarea şi respectarea drepturilor lor fundamentale, în raporturile cu autorităţile statului şi alte organe ale puterii.

Totodată, organizaţia îşi propune să sprijine prin mijloace specifice activitatea de ocrotire a mediului, educarea cetăţenilor în spiritual grijii faţă de natură şi îmbunătăţirea ambientului.

Ţinând seama de faptul că în România, după 50 de ani de regim totalitar, când drepturile omului au fost ignorate în mod deliberat, încălcarea acestora fiind o politică de stat, educarea cetăţeanului în spiritual afirmării şi realizării drepturilor fundamentale ale fiinţei umane este o necesitate de prim ordin, căreia organizaţia îi acordă întreaga atenţie.

Organizaţia veghează asupra modului în care organele puterii, de la toate nivelele, asigură respectarea drepturilor omului, creează premisele legale şi materiale de fructificare a acestora, respectă în spiritul şi litera lor principiile “Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”.

Cele câteva obiective evocate nu au un caracter restrictiv. Dimpotrivă, organizaţia, în baza spectrului larg pe care-l circumscrie atât Carta drepturilor omului, cât şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, are în vedere materializarea acestora în viaţă şi nu se limitează la una sau alta dintre prevederi. Fiecare dintre drepturile fundamentale garantate prin actul de voinţă al ONU constituie obiective de acţiune, iar organizaţia noastră caută să adapteze formele şi metodele de intervenţie în raport cu substanţa drepturilor apărate în condiţiile concrete din România.

Organizaţia se autosesizează şi contribuie la apărarea drepturilor omului în cazul încălcărilor ce se produc, indiferent de statutul social, etnia, rasa, sexul sau religia celor care suferă astfel de represiuni.

Mijloacele prin care acţionează organizaţia pe plan local sau internaţional sunt nonviolente, evitând incitările, extremismele, promovând ce trebuie să primeze în raporturile dintre oameni: toleranţă şi înţelegerea.