Activitati ale organizatiei

ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIEI

În baza celor mai sus afirmate, organizaţia desfăşoară activităţi ca:

  1. Acordarea de asistenţă, în mod dezinteresat, cetăţenilor români ale căror drepturi sunt încălcate sau restrânse, prin acţiuni ale puterii executive sau judecătoreşti.
  2. Sprijinirea concretă a celor persecutaţi pentru exercitarea acestor drepturi în plenitudinea lor.
  3. Susţinerea activă a cererilor şi plângerilor adresate organizaţiei, atât în cazurile particulare, cât şi în general, în faţa autorităţilor competente ale statului.
  4. Denunţarea oricăror încălcări ale drepturilor omului.
  5. Susţinerea de acţiuni pentru înlăturarea din viaţa publică a intoleranţei, a manifestărilor de rasism, naţionalism exacerbat şi violent, a discriminărilor de orice fel şi crearea unei atmosfere de înţelegere, toleranţa şi armonie.
  6. Iniţierea ori, după caz, susţinerea tuturor acţiunilor şi iniţiativelor factorilor politici sau ale instituţiilor de stat care au ca scop afirmarea şi apărarea drepturilor omului, crearea climatului necesar realizării acestora şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care permit încălcarea lor în orice formă.
  7. Desfăşurarea unor activităţi cu caracter educativ, în special în rândul tinerilor şi copiilor, pentru înţelegerea scopului profund umanitar, dar şi al conţinutului Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi crearea unor convingeri solide de a acţiona pentru apărarea şi promovarea acestor drepturi.
  8. Strângerea de fonduri necesare ajutorării şi sprijinirii celor care sunt în situaţii ce necesită ajutor material sau financiar, precum şi finanţarea altor acţiuni de interes umanitar, prin realizarea unor spectacole de caritate cu participarea unor artişti consacraţi. Fondurile realizate din aceste acţiuni au intrat în bugetul de venituri şi cheltuieli ale organizaţiei, în scopurile amintite.